ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง

วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร […]

พิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสิทธิพร คลังแสง […]

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสิทธิพร คลังแส […]

การอบรมพัฒนาและจัดระบบบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานด้านการป้องกัน บำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสิทธิพร คลังแส […]

วันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) อำเภอปง ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสิทธิพร คลังแส […]

วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายสิทธิพร คลังแส […]

เกร็ดความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม เครื่องขอดเกล็ดปลาเวอร์ชั่น ๓

“สัตว์น้ำ” โดยเฉพาะปลาเป็นอาหารที่คนนิยมบริโภค เนื่องจา […]

กิจกรรมให้แนวคิดการทำโครงการเพื่อพัฒนาสถาบันการศึกษา

วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายสิทธิพร คลังแสง […]

พิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

นายสิทธิพร คลังแสง ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้ […]