พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ วิทยาลัยการอาชีพปง มอบหมายให้งานแ […]

แจ้งให้นักเรียน นักศึกษา ใหม่ ปีการศึกษา 2564 ตรวจสอบรายชื่อ

ตามที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง ได้ดำเนินการเปิด […]

พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๙ น. วิทยาลัยเทคโนโลยีแล […]

รายงานตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (รอบโควต้า

เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ […]

การรับรายงานตัวนักเรียนนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช. และ ปวส. รอบปกติ ครั้งที่ ๑

วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. วิทยาลัยเทคโนโลยีแล […]

ประกาศ เรื่อง การยกเลิกกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประกาศวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปงเรื่อง การยกเลิกกิ […]