โครงการอาชีวะอาสาพัฒนาประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ซ่อมแซมหอพักนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง ได้รับมอบหมายให้ดำเนินก […]

โครงการอาชีวะอาสาพัฒนาประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ซ่อมแซมอาคารเรียน และอาคารประกอบโรงเรียนบ้านสระ

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง ได้รับมอบหมายให้ดำเนินก […]

โครงการอาชีวะอาสาพัฒนาประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ซ่อมแซมบ้านพักครูโรงเรียนบ้านสันติสุข

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง ได้รับมอบหมายให้ดำเนินก […]

กิจกรรมโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถิ่น เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมมาภิบาล (ถวายเทียนพรรษา) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายสิทธิพร คลังแสง ผู้อำนวยการ ไ […]

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง

วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร […]

พิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสิทธิพร คลังแสง […]

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสิทธิพร คลังแส […]

การอบรมพัฒนาและจัดระบบบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานด้านการป้องกัน บำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสิทธิพร คลังแส […]

วันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) อำเภอปง ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสิทธิพร คลังแส […]

วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายสิทธิพร คลังแส […]