บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำเเหน่ง ครูอัตราจ้าง ประเภทวิสามัญ เอกภาษาอังกฤษ เเละสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำเเหน่งครูอัตราจ้าง ประเภทวิชาสามัญ เอกภาษาอังกฤษ เเละสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง