พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ๑๒ สิงหา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. ว่าที่ร้อยตรี ประเ […]

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก

วันที่ ๙ กรกฏาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. วิทยาลัยเทคโนโลยีแล […]

คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอปง (ศปก.อ.ปง) ประเมินมาตรการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. วิทยาลัยเทคโนโลยี […]