วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ๒๘ กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา พร […]