ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ในการลงพื้นที่การติดตามราชการและตรวจเยี่ยมพื้นที่อำเภอปง จังหวัดพะเยา

วัน ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๔๕ น. ว่าที่ ร.ต. ประเสริ […]

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำเเหน่ง ครูอัตราจ้าง ประเภทวิสามัญ เอกภาษาอังกฤษ เเละสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำเเหน่งครูอัตราจ้าง ประเภทวิชาสามัญ เอกภาษาอังกฤษ เเละสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

วารสารประชาสัมพันธ์ (ออนไลน์) “หอมกลิ่นสารภี ฉบับที่ ๔ ปี ๒๕๖๓”

ด้วย วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง ได้จัดทำวารสารประช […]

โครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center Thailand 4.0) กิจกรรมพัฒนา (Top Up) ผลิตภัณฑ์ กิจกรรมสร้าง (Build) อาชีพใหม่หรือต่อยอดอาชีพ และบริการซ่อมรถจักยานยนต์ เครื่องจักรกลการเกษตรขนาดเล็ก ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า และซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. วิทยาลัยเทคโนโลยีแ […]

นายพงษ์ศาสตร์ อภิธรรมพงศ์ รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี ที่ได้มาฝึกประสบการณ์สถานศึกษาต้นแบบ ก่อนดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสิทธิพร คลังแสง […]