ร่วมเปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ในการแสดงผลงานทางวิชาการ ของโรงเรียนปงรัชดาภิเษก “โครงการ PRP Open Houes ๒๐๑๙

วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสิทธิพร คลังแสง […]

ดร.อรรถพล สังขวาสี ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีจักรยานยนต์พลังงานไฟฟ้าและไฮโดรเจน ระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ มกราคม ๒๕๖๓

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๓ นายสิทธิพร คลังแสง ผู้อำนวยการ มอ […]

ดร.อรรถพล สังขวาสี ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนในการก่อสร้างพระอุโบสถ วัดห้วยแม่แดง ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. คณะผู้ศรัทธาวัดห้วย […]

นายบุญธรรม เกี้ยวฝั้น ผู้อำนวยการสถาบันอาชีวศึกษา ภาคเหนือ ๒ และคณะกรรมการ ได้เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนแต่ละสาขาวิชาของวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง

วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสิทธิพร คลังแสง […]