ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง

วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร […]

เกร็ดความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม เครื่องขอดเกล็ดปลาเวอร์ชั่น ๓

“สัตว์น้ำ” โดยเฉพาะปลาเป็นอาหารที่คนนิยมบริโภค เนื่องจา […]

พิธีทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระหว่าง โรงเรียนชุมชนบ้านบอน กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง

วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสิทธิพร คลังแสง […]

เข้าร่วมโครงการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัดพะเยา ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นายสิทธิพร คลังแสง ผู้อำนวยการ ไ […]

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำเเหน่งครูพิเศษสอน

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำเเห […]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วค […]