นางวณิภา​ เชื้อเมืองพาน​ หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง รักษาการณ์ขนส่งจังหวัดพะเยา และนายสถิตย์ ปริปุณณากรณ์​ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพะเยา ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา ตรวจเยี่ยมศูนย์อาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓

วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ นางวณิภา​ เชื้อเมืองพาน​ หัวหน้า […]

พิธีเปิด “โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓”

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ นายสิทธิพร คลังแสง ผู้อำนวยการ น […]