กิจกรรมโครงการแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี ๒๕๖๓

วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสิทธิพร คลังแสง […]

การประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันที่ ๒๒-๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสิทธิพร คลั […]

โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ และประดับแถบสามสี ปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันที่ ๒๔-๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๖.๓๐ น. นายสิทธิพร ค […]

โครงการกิจกรรมวันคริสต์มาส กิจกรรมตอบปัญหาทางวิชาการ กิจกรรมส่งเสริมทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ กิจกรรมประกวดร้องเพลงและวงดนตรีโฟล์คซอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ นายสิทธิพร คลังแสง ผู้อำนวยการ ป […]

โครงการกีฬาสีภายในต้านภัยยาเสพติด แบบบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง ปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ นายสิทธิพร คลังแสง ผู้อำนวยการ ม […]

กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนา วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง ๑๗ ธันวาคม

วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายสิทธิพร คลังแสง […]

กองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีวันวชิราวุธ

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสิทธิพร คลังแ […]

รับการประเมิน อวท. จากคณะกรรมการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย มาตรฐานดีเด่น และสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายสิทธิพร คลังแสง ผู้อำนวยการ […]

กิจกรรมสืบสานตำนานประเพณียี่เป็ง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภายใต้โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถิ่น

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสิทธิพร คลังแ […]

กิจกรรมเดินทางไกล พิธีประดับแถบ ๒ สี เตรียมลูกเสือวิสามัญ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ นายสิทธิพร คลังแสง ผู้อำนวยการ ม […]