พิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสิทธิพร คลังแสง […]

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสิทธิพร คลังแส […]

การอบรมพัฒนาและจัดระบบบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานด้านการป้องกัน บำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสิทธิพร คลังแส […]

วันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) อำเภอปง ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสิทธิพร คลังแส […]

วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายสิทธิพร คลังแส […]

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ – อาชีวศึกษา – เอสโซ่ ประจำปี ๒๕๖๒ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา

วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๔๕ น. วิทยาลัยเทคโนโลยี […]

การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา

วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสิทธิพร คลังแส […]

พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันไหว้ครูช่างและครูประจำการ

วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ๐๗.๓๐ น นายสิทธิพร คลังแสง ผู้อ […]