โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสิทธิพร คลังแสง […]

โครงการตรวจสุขภาพนักเรียนนักศึกษา และตรวจคัดกรองสารเสพติด ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๕-๖ กันยายน ๒๕๖๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง […]

มอบรางวัลให้กับนักเรียนนักศึกษา จากการสงผลงานประกวดต่างๆ ในกิจกรรมวันสุนทรภู่

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๔๐ น. นายสิทธิพร คลังแสง […]

การประชุม นักองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง สมัยสามัญ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๑๐ น. นายสิทธิพร คลังแสง […]

โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย การเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. นายส […]

ฝึกอบรมใบขับขี่รถจักรยานยนต์ ภายใต้โครงการสำนักงานขนส่งสาขาเคลื่อนที่ เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ในกลุ่มจังหวัดเชียงราย

วันที่ ๒๔-๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายสิทธิพร คลังแสง ผู้อำนวยกา […]

โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสิทธิพร คลังแสง […]

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายสิทธิพร คลังแสง […]

พิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. วิทยาลัยเทคโนโล […]

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือและเนตร​นารี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว​ ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ​

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสิทธิพร คลังแสง […]