นักศึกษา ระดับชั้น ปวส.๒ เข้าร่วมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา V-NET (Vocational National Educational Test)

วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นักศึกษา ระดับชั้น […]

นักเรียนระดับชั้น ปวช.๓ เข้าร่วมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา V-NET (Vocational National Educational Test)

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นักเรียนระดับชั้น ป […]

โครงการเปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น โดยวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง ร่วมกับ โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสิทธิพร คลังแสง […]

ร่วมเยี่ยมชมการจัดแสดงนักเรียนนักศึกษา ผลงานทางวิชาการ ของวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ เปิดบ้านวิชาการ CKTC. Open Houes 2020

วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสิทธิพร คลังแสง […]

เข้าร่วมกิจกรรมวันครู ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และกิจกรรมกีฬาอาชีวะสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๓

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายสิทธิพร คลังแสง […]

การแสดงดนตรีของตัวแทนนักเรียนนักศึกษา ในงานบวงสรวงเจ้าพ่อหนองเรือคำ สมโภช ๑๐๘ ปี และของดีอำเภอปง

วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๕๐ น. นายสิทธิพร คลังแสง […]

คณะกรรมการผู้ประเมินงานลูกเสือวิสามัญในสถานศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา ประเมินกองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง

วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายสิทธิพร คลังแสง ผ […]

โครงการกิจกรรมวันคริสต์มาส กิจกรรมตอบปัญหาทางวิชาการ กิจกรรมส่งเสริมทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ กิจกรรมประกวดร้องเพลงและวงดนตรีโฟล์คซอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ นายสิทธิพร คลังแสง ผู้อำนวยการ ป […]