พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ ๙)

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ว่าที่ร้อยตรี ประเส […]

โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it- จิตอาสา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ว่าที่ร้อยตรี ประเสริฐ พรหมเผ่า […]

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ว่าที่ร้อยตรีประเส […]

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก

วันที่ ๙ กรกฏาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. วิทยาลัยเทคโนโลยีแล […]

ร่วมงานบำเพ็ญกุศลนายเกรียงศักดิ์ เกียรติช้างน้อย อดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาช้างน้อย อ.ปง จ.พะเยา

เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ […]

การแข่งขันกีฬาฟุตบอลสานสัมพันธ์ (ฟุตบอล ๗ คน) วิทยาลัยเทคนิคเทิง และ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง

เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๓๐ น. ว่าที่ ร.ต […]

การรับมอบโอนครุภัณฑ์ รถยนต์โดยสาร ๑๒ ที่นั่ง วิทยาลัยการอาชีพเทิง มอบให้ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง

วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายเกษม สายสำราญ ร […]

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายสิทธิพร คลังแสง […]

พิธีทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระหว่าง โรงเรียนชุมชนบ้านบอน กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง

วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสิทธิพร คลังแสง […]