วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ๒๘ กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา พร […]

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก เดินทางมาศึกษาดูงาน ในโครงการขับเคลื่อนกิจกรรมสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา และโครงการสถานศึกษาพอเพียง

วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น. ว่าที่ร้อยตรี ประเส […]

โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา กิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันพุธ ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. ว่าที่ร้อยตรี ป […]

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. งานกิจกรรมนักเรีย […]

รายงานผลการดำเนินงานส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔