นายบุญธรรม เกี้ยวฝั้น ผู้อำนวยการสถาบันอาชีวศึกษา ภาคเหนือ ๒ และคณะกรรมการ ได้เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนแต่ละสาขาวิชาของวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง

วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสิทธิพร คลังแสง […]

คณะกรรมการผู้ประเมินงานลูกเสือวิสามัญในสถานศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา ประเมินกองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง

วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายสิทธิพร คลังแสง ผ […]

นางวณิภา​ เชื้อเมืองพาน​ หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง รักษาการณ์ขนส่งจังหวัดพะเยา และนายสถิตย์ ปริปุณณากรณ์​ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพะเยา ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา ตรวจเยี่ยมศูนย์อาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓

วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ นางวณิภา​ เชื้อเมืองพาน​ หัวหน้า […]

พิธีเปิด “โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓”

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ นายสิทธิพร คลังแสง ผู้อำนวยการ น […]

โครงการกิจกรรมวันคริสต์มาส กิจกรรมตอบปัญหาทางวิชาการ กิจกรรมส่งเสริมทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ กิจกรรมประกวดร้องเพลงและวงดนตรีโฟล์คซอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ นายสิทธิพร คลังแสง ผู้อำนวยการ ป […]

โครงการกีฬาสีภายในต้านภัยยาเสพติด แบบบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง ปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ นายสิทธิพร คลังแสง ผู้อำนวยการ ม […]

กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนา วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง ๑๗ ธันวาคม

วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายสิทธิพร คลังแสง […]

ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๒

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายสิทธิพร คลังแสง […]

การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ช่างก่ออิฐ ระดับ ๑ และช่างฉาบปูน ระดับ ๑

วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสิทธิพร คลังแ […]