ประกาศรับสมัครบุุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำเเหน่ง ครูพิเศษสอน สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์เเละเทคโนโลยีโทรคมนาคม ,สาขาวิชาช่างก่อสร้างเเละโยธา ,สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำเเหน่งครูพิเศษสอน

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำเเห […]