คณะผู้บริหาร นำข้าราชการครูวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง เข้าร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์สำหรับประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๑๐

วันที่ 6 เมษายน พศ.2562 คณะผู้บริหาร นำข้าราชการครูวิทย […]

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง ได้เป็นส่วนหนึ่งในการทำเครื่องพ่นละอองน้ำช่วยลดปัญหาหมอกควัน ในกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง ได้เป็นส่วนหนึ่งในการทำ […]

แจ้งนักศึกษาใหม่ ปี 2562 วันรายงานนักศึกษาใหม่ (รอบปกติ) ประจำปีการศึกษา 2562

แจ้งนักศึกษาใหม่ ปี 2562 ทุกท่าน ใน วันศุกร์ ที่ 1 มีนา […]

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 รอบปกติ

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง เปิดรับสมัครนักเรียน นั […]

กำหนดการสำหรับนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

กำหนดการสำหรับนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 256 […]