โครงการประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

                โครงการประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 28 มิถุนายน 2561 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง