กิจกรรมเข้าค่ายปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

                กิจกรรมเข้าค่ายปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 9 11 พฤษภาคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง