>> ผลงานวิชาการ
>> ข่าว / ประชาสัมพันธ์
>> ภาพกิจกรรม
>> ประวัติวิทยาลัย ฯ
>> ปฏิทินกิจกรรม
>> ติดต่อเรา
 
>> ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
>> ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
>> ข้อมูลตลาดเเรงงาน
>> ข้อมูลบุคลากร
>> ข้อมูลงบประมาณเเละการเงิน
>> ข้อมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน
>> ข้อมูลครุภัณฑ์
>> ข้อมูลอาคารเเละสถานที่
>> ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด
 
>> สาขาวิชางานยานยนต์
>> สาขาวิชางานไฟฟ้ากำลัง
>> สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
>> สาขาวิชางานก่อสร้าง
>> สาขาวิชางานการบัญชี
>> สาขาวิชางานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
>> ติดตามผู้เรียน(SMIS)
>> ตรวจสอบผลการเรียน
>> แผนการสอน
>> ดาวน์โหลดเอกสาร
>> ประกาศสำหรับบุคลากร
 
>> วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
>> วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา
>> วิทยาลัยการอาชีพเชียงคำ
>> วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้
>> วิทยาลัยเทคโนโลยีวงศ์กาญจนา
 

 

 

โครงการอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประจำปีการศึกษา 2561

 รายละเอียด > > โครงการอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง ร่วมกับ โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม

 [อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม]

โครงการประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

 รายละเอียด > > โครงการประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 28 มิถุนายน 2561 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง

 [อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม]

กิจกรรมเข้าค่ายปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

 รายละเอียด > > กิจกรรมเข้าค่ายปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 9 11 พฤษภาคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง

 [อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม]

โครงการปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีท่านสิทธิ์ วงศ์ม่าน นายอำเภอปงให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีและมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา วันที่ 14 มีนาคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง

 รายละเอียด > > โครงการปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีท่านสิทธิ์ วงศ์ม่าน นายอำเภอปงให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีและมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา วันที่ 14 มีนาคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง

 [อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม]

กิจกรรม Big Cleaning Day วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง

 รายละเอียด > > กิจกรรม Big Cleaning Day วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง

 [อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม]

วงดนตรีเทคโนแบนด์เข้าร่วมแสดงในงานบวงสรวงเจ้าพ่อหนองเรือคำ สมโภช 106 ปี และของดีอำเภอปง ประจำปี 2561 ณ เวทีกลางสนามที่ว่าการอำเภอปง จังหวัดพะเย

 รายละเอียด > > วันพฤหัสบดี ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 นายสิทธิพร คลังแสง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง และ นายเกษม สายสำราญ รองผู้อำนวยการ นำทีมนักแสดง วงดนตรีเทคโนแบนด์เข้าร่วมแสดงในงานบวงสรวงเจ้าพ่อหนองเรือคำ สมโภช 106 ปี และของดีอำเภอปง ประจำปี 2561 ณ เวทีกลางสนามที่ว่าการอำเภอปง จังหวัดพะเยา

 [อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม]

วันครู 16 มกราคม 2561

 รายละเอียด > > วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปงขอแสดงความยินดีกับครูดีเด่นประจำปี 2561 เนื่องในโอกาสวันครู 16 มกราคม 2561

 [อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม]

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 13 มกราคม 2561

 รายละเอียด > > "รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี" กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 13 มกราคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลนาปรังร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง ณ หอประชุม วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง

 [อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม]

วันที่ 29 ธันวาคม 2560 นายสิทธิพร คลังแสง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปงนำทีมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการอาชีวะอาสา ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 3 มกราคม 2561 ณ ทางขึ้นวนอุทยานภูลังกา ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา

 รายละเอียด > > วันที่ 29 ธันวาคม 2560 นายสิทธิพร คลังแสง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปงนำทีมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการอาชีวะอาสา ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 3 มกราคม 2561 ณ ทางขึ้นวนอุทยานภูลังกา ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา

 [อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม]

นายสิทธิพร คลังแสง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง และนายเกษม สายสำราญ รองผู้อำนวยการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมกีฬาสีภายในต้านภัยยาเสพติด "ห้วยแพะเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 26-27 ธันวาคม 2560 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง

 รายละเอียด > > นายสิทธิพร คลังแสง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง และนายเกษม สายสำราญ รองผู้อำนวยการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมกีฬาสีภายในต้านภัยยาเสพติด "ห้วยแพะเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 26-27 ธันวาคม 2560 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง

 [อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม]

นายสิทธิพร คลังแสง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปงให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมวันคริสต์มาส กิจกรรมตอบปัญหาวิชาการ กิจกรรมส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ กิจกรรมประกวดร้องเพลงและวงดนตรีโพล์ซอง ประจำปีการศึกษา 2560

 รายละเอียด > > นายสิทธิพร คลังแสง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปงให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมวันคริสต์มาส กิจกรรมตอบปัญหาวิชาการ กิจกรรมส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ กิจกรรมประกวดร้องเพลงและวงดนตรีโพล์ซอง ประจำปีการศึกษา 2560

 [อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม]

พีธทำบุญญอาคารเรียนหลังใหม่

 รายละเอียด > > พีธทำบุญญอาคารเรียนหลังใหม่ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง

 [อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม]

โครงการอำเภอยิ้มเคลืื่อนที่ (Amphoeyim Mobil Service)

 รายละเอียด > > โครงการอำเภอยิ้มเคลืื่อนที่ (Amphoeyim Mobil Service) วันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนบ้านสันติสุข ตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา

 [อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม]

การแข่นขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา

 รายละเอียด > > การแข่นขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา

 [อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม]

ว่าที่ร้อยตรีสมฤทธิ์ ไกลถิ่น ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง นำทีมผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกับส่วนราชการ อำเภอปง ประกอบพิธีถวายบังคมพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช ประจำปี 2560 ในวันจันทร์ ที่ 23 ตุลาคม 2560 ณ ที่ว่าการอำเภอปง จังหวัดพะเยา

 รายละเอียด > > ว่าที่ร้อยตรีสมฤทธิ์ ไกลถิ่น ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง นำทีมผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกับส่วนราชการ อำเภอปง ประกอบพิธีถวายบังคมพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช ประจำปี 2560 ในวันจันทร์ ที่ 23 ตุลาคม 2560 ณ ที่ว่าการอำเภอปง จังหวัดพะเยา

 [อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม]


  จำนวนอัลบ้ัมทั้งหมด : 74 อัลบัม Record : 5 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] Next>>

 
 

Copyright 2016.ComputerEngineering | Pong Technology And Management College

135 หมู่ 6 ตำบล นาปรัง อำเภอ ปง จังหวัด พะเยา 56140 โทร : 054-430982 แฟกซ์ : 054-430983

Design by Nattakorn Semathong ,Thapakon Sangwianwong