สำนักงานจัดหางาน จ.พะเยา

สำนักงานเเรงงาน จ.พะเยา

ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา