>> ผลงานวิชาการ
>> ข่าว / ประชาสัมพันธ์
>> ภาพกิจกรรม
>> ประวัติวิทยาลัย ฯ
>> ปฏิทินกิจกรรม
>> ติดต่อเรา
 
>> ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
>> ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
>> ข้อมูลตลาดเเรงงาน
>> ข้อมูลบุคลากร
>> ข้อมูลงบประมาณเเละการเงิน
>> ข้อมูลหลักสูตรการจัดการเรีนการสอน
>> ข้อมูลครุภัณฑ์
>> ข้อมูลอาคารเเละสถานที่
>> ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด
 
>> สาขาวิชางานยานยนต์
>> สาขาวิชางานไฟฟ้ากำลัง
>> สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
>> สาขาวิชางานก่อสร้าง
>> สาขาวิชางานการบัญชี
>> สาขาวิชางานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
>> ติดตามผู้เรียน(SMIS)
>> ตรวจสอบผลการเรียน
>> แผนการสอน
>> ดาวน์โหลดเอกสาร
>> ประกาศสำหรับบุคลากร
 
>> วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
>> วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา
>> วิทยาลัยการอาชีพเชียงคำ
>> วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้
>> วิทยาลัยเทคโนโลยีวงศ์กาญจนา
 

 

 
ค้นหา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเมื่อ
ผู้เข้าชม
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องทดสอบคอนกรีตและเครื่องทดสอบแรงอัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลิกทรอนิกส์ (e-bidding)
2017-12-27
210
  ประกาศ เรื่อง ยืนยัยรายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
2017-12-18
266
  คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับรายงายตัวนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.๑) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.๑) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
2017-12-18
250
  ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
2017-10-16
348
  ประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจปีการศึกษา ๒๕๖๐
2016-12-09
642
  ประกาศ เรื่อง ยืนยันรายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
2016-11-15
548

     
          จำนวนข่าวสารทั้งหมด : 26   Record : 3 Page : << Back [ 1 ][ 2 ] 3  

 

 

 

??????????????????????????????? ???????????????????????????????? ??????????????????????????????????????? ??????????? ? ???????????????????????????????????? ?? ????? ?? ??????? ???? ?????? ?? ??????? ???? ? ???????????????????????????????

      ??????????????????????????????? ???????????????????????????????? ??????????????????????????????????????? ??????????? ? ???????????????????????????????????? ?? ????? ?? ??????? ???? ?????? ?? ??????? ???? ? ???????????????????????????????

 

 

[อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม]

?????? ? ??????? ???? ????????? ??.?? ?. ??????????????????????????????? ???????????????????? ??.?????? ???????? ??????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ?????????? ??????????????????????????????????????????????

      ?????? ? ??????? ???? ????????? ??.?? ?. ??????????????????????????????? ???????????????????? ??.?????? ???????? ??????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ?????????? ??????????????????????????????????????????????

 

 

[อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม]

???????????? ??? ?????????????????? ???????? ???????? ????????????????????????????? ????????????????????????????????? ????????????????? ??????????????????????????? ?? ????? ???????????????? ?? ??????? ???? ?.???????????????????????????????????????

      ???????????? ??? ?????????????????? ???????? ???????? ????????????????????????????? ????????????????????????????????? ????????????????? ??????????????????????????? ?? ????? ???????????????? ?? ??????? ???? ?.???????????????????????????????????????

 

 

[อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม]

????????? ?? ??????? ???? ?????????????????????????????????????????????????????????? ??????????? ???????????????????????????????? ???????? ???????? ????????????????? ? ????????????? ??????? ????????????

      ????????? ?? ??????? ???? ?????????????????????????????????????????????????????????? ??????????? ???????????????????????????????? ???????? ???????? ????????????????? ? ????????????? ??????? ????????????

 

 

[อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม]


  จำนวนอัลบ้ัมทั้งหมด : 90 อัลบ้ัม Record : 23 Page : << Back [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ] Next>>

 

 

 

 

 

 

นายสิทธิพร คลังแสง
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง

 
 

 

นายเกษม สายสำราญ
รองผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง

Mar-2019
อา พฤ
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Copyright 2016.ComputerEngineering | Pong Technology And Management College

135 หมู่ 6 ตำบล นาปรัง อำเภอ ปง จังหวัด พะเยา 56140 โทร : 054-430982 แฟกซ์ : 054-430983

Design by Nattakorn Semathong ,Thapakon Sangwianwong