>> ผลงานวิชาการ
>> ข่าว / ประชาสัมพันธ์
>> ภาพกิจกรรม
>> ประวัติวิทยาลัย ฯ
>> ปฏิทินกิจกรรม
>> ติดต่อเรา
 
>> ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
>> ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
>> ข้อมูลตลาดเเรงงาน
>> ข้อมูลบุคลากร
>> ข้อมูลงบประมาณเเละการเงิน
>> ข้อมูลหลักสูตรการจัดการเรีนการสอน
>> ข้อมูลครุภัณฑ์
>> ข้อมูลอาคารเเละสถานที่
>> ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด
 
>> สาขาวิชางานยานยนต์
>> สาขาวิชางานไฟฟ้ากำลัง
>> สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
>> สาขาวิชางานก่อสร้าง
>> สาขาวิชางานการบัญชี
>> สาขาวิชางานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
>> ติดตามผู้เรียน(SMIS)
>> ตรวจสอบผลการเรียน
>> แผนการสอน
>> ดาวน์โหลดเอกสาร
>> ประกาศสำหรับบุคลากร
 
>> วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
>> วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา
>> วิทยาลัยการอาชีพเชียงคำ
>> วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้
>> วิทยาลัยเทคโนโลยีวงศ์กาญจนา
 

 

 
ค้นหา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเมื่อ
ผู้เข้าชม

     
          จำนวนข่าวสารทั้งหมด : 24   Record : 3 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ] Next>>  

 

 

 

พิธีสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายอาลัยต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

      วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๙.๓๐ น. วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปงร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม พิธีสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายอาลัยต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิปดี จักรีนฤบดินทรสยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ วัดนาปรัง อำเภอปง จังหวัดพะเยา

 

 

[อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม]

กิจกรรมส่งเสริมความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเด็กก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน

      วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปงเล็งเห็นความสำคัญในการเตรียมตัวเพื่อก้าวสู่การทำงานในอนาคตของนักเรียนนักศึกษา

 

 

[อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม]

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปงร่วมแรงร่วมใจดำเนินกิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ

      นายเกษม สายสำราญ รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง ได้นำนักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาช่างยนต์ ร่วมทำกิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ (fix it center) ให้กับบุคลากร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

 

 

[อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม]

กิจกรรม 999,999 คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์

      วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง นำโดยท่านผู้บริหารนายเกษม สายสำราญ รองผู้อำนวยการ คณะครู นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม ๙๙๙,๙๙๙ คน ปฏิญาณตนทำดีเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา จังหวัดพะเยา

 

 

[อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม]


  จำนวนอัลบ้ัมทั้งหมด : 85 อัลบ้ัม Record : 22 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ] 17 [ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ] Next>>

 

 

 

 

 

 

นายสิทธิพร คลังแสง
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง

 
 

 

นายเกษม สายสำราญ
รองผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง

Dec-2018
อา พฤ
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Copyright 2016.ComputerEngineering | Pong Technology And Management College

135 หมู่ 6 ตำบล นาปรัง อำเภอ ปง จังหวัด พะเยา 56140 โทร : 054-430982 แฟกซ์ : 054-430983

Design by Nattakorn Semathong ,Thapakon Sangwianwong