>> ผลงานวิชาการ
>> ข่าว / ประชาสัมพันธ์
>> ภาพกิจกรรม
>> ประวัติวิทยาลัย ฯ
>> ปฏิทินกิจกรรม
>> ติดต่อเรา
 
>> ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
>> ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
>> ข้อมูลตลาดเเรงงาน
>> ข้อมูลบุคลากร
>> ข้อมูลงบประมาณเเละการเงิน
>> ข้อมูลหลักสูตรการจัดการเรีนการสอน
>> ข้อมูลครุภัณฑ์
>> ข้อมูลอาคารเเละสถานที่
>> ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด
 
>> สาขาวิชางานยานยนต์
>> สาขาวิชางานไฟฟ้ากำลัง
>> สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
>> สาขาวิชางานก่อสร้าง
>> สาขาวิชางานการบัญชี
>> สาขาวิชางานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
>> ติดตามผู้เรียน(SMIS)
>> ตรวจสอบผลการเรียน
>> แผนการสอน
>> ดาวน์โหลดเอกสาร
>> ประกาศสำหรับบุคลากร
 
>> วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
>> วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา
>> วิทยาลัยการอาชีพเชียงคำ
>> วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้
>> วิทยาลัยเทคโนโลยีวงศ์กาญจนา
 

 

 

���ǻ�Ъ�����ѹ��
������
���������
�����Ҫ�
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) Admin
2019-01-22
58
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ Admin
2019-01-07
69
ประกาศ ยืนยันรายละเอียด(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 Admin
2019-01-07
116
ประกาศ เรื่อง บัญชีชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้าง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ Admin
2018-12-20
185
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ Admin
2018-12-12
129
ประกาศ เรื่อง รับสมัครเลือกบุคลากรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ Admin
2018-12-01
120
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเป็นลุกจ้างชั่วคราว Admin
2018-12-01
89
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
2018-10-22
112
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๒ Admin
2018-09-19
179
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ Admin
2018-09-03
162
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ Admin
2018-08-14
141
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสทธิ์สอบเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ Admin
2018-08-03
168
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ Admin
2018-07-04
313
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ Admin
2018-06-20
340
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว Admin
2018-05-23
158
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว Admin
2018-05-23
149
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ Admin
2018-05-21
166
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสทธิ์สอบเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ Admin
2018-05-07
199
ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ Admin
2018-05-01
192
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องทดสอบคอนกรีตและเครื่องทดสอบแรงอัดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Admin
2018-01-17
272
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องทดสอบคอนกรีตและเครื่องทดสอบแรงอัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลิกทรอนิกส์ (e-bidding) Admin
2017-12-27
218
ประกาศ เรื่อง ยืนยัยรายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ Admin
2017-12-18
275
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับรายงายตัวนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.๑) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.๑) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ Admin
2017-12-18
256
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ Admin
2017-10-16
354
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจปีการศึกษา ๒๕๖๐ Admin
2016-12-09
660

    
          �ӹǹ������÷����� : 26   Record : 2 Page : 1 [ 2 ] Next>>  

 

Copyright 2016.ComputerEngineering | Pong Technology And Management College

135 หมู่ 6 ตำบล นาปรัง อำเภอ ปง จังหวัด พะเยา 56140 โทร : 054-430982 แฟกซ์ : 054-430983

Design by Nattakorn Semathong ,Thapakon Sangwianwong