>> ผลงานวิชาการ
>> ข่าว / ประชาสัมพันธ์
>> ภาพกิจกรรม
>> ประวัติวิทยาลัย ฯ
>> ปฏิทินกิจกรรม
>> ติดต่อเรา
 
>> ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
>> ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
>> ข้อมูลตลาดเเรงงาน
>> ข้อมูลบุคลากร
>> ข้อมูลงบประมาณเเละการเงิน
>> ข้อมูลหลักสูตรการจัดการเรีนการสอน
>> ข้อมูลครุภัณฑ์
>> ข้อมูลอาคารเเละสถานที่
>> ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด
 
>> สาขาวิชางานยานยนต์
>> สาขาวิชางานไฟฟ้ากำลัง
>> สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
>> สาขาวิชางานก่อสร้าง
>> สาขาวิชางานการบัญชี
>> สาขาวิชางานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
>> ติดตามผู้เรียน(SMIS)
>> ตรวจสอบผลการเรียน
>> แผนการสอน
>> ดาวน์โหลดเอกสาร
>> ประกาศสำหรับบุคลากร
 
>> วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
>> วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา
>> วิทยาลัยการอาชีพเชียงคำ
>> วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้
>> วิทยาลัยเทคโนโลยีวงศ์กาญจนา
 

 

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง มีพื้นที่ 313 ไร่ 1 งาน 50 ตารางวา ตั้งอยู่เลขที่ 135 หมู่ที่ 6 บ้านห้วยแม่แดง ตำบลนาปรัง อำเภอปง จังหวัดพะเยา
เอกลักษณ์สถานศึกษา
" สถานศึกษา พอเพียง "  
อัตลักษณ์สถานศึกษา
" เป็นคนดี มีชีวิตพอเพียง "  
ปรัชญาวิสถานศึกษา
" มีวินัย ใฝ่คุณธรรม น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "  
วิสัยทัศน์

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง มุ่งผลิตคนดีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการท้องถิ่นและสังคม

 

 

 

 

 

นายสิทธิพร คลังแสง
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง

 
 

 

นายเกษม สายสำราญ
รองผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง

Apr-2019
อา พฤ
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

Copyright 2016.ComputerEngineering | Pong Technology And Management College

135 หมู่ 6 ตำบล นาปรัง อำเภอ ปง จังหวัด พะเยา 56140 โทร : 054-430982 แฟกซ์ : 054-430983

Design by Nattakorn Semathong ,Thapakon Sangwianwong